Basiszorg

Kosten die vallen onder de basiszorg worden over het algemeen volledig vergoed. Dit geldt voor kinderen tot 18 jaar (uitgezonderd kroon- en brugwerk en orthodontie) en volwassenen met een tandheelkundige, geestelijke of lichamelijke beperking.

Regeling Bijzondere Tandheelkunde

In de basisverzekering is een aparte regeling opgenomen voor iedereen met een bijzondere aangeboren afwijking (zoals een hazenlip) of met een bijzondere verworven afwijking (zoals kanker in de mond). Dit heet ook wel bijzondere tandheelkunde voor gewone mensen. Daarnaast bestaat er in onze basisverzekering ook gewone tandheelkunde voor bijzondere mensen. Dit zijn de normale controles en vullingen bij mensen met een ernstige handicap (lichamelijk, verstandelijk of geestelijk).

Om in aanmerking te komen voor bijzondere tandheelkunde moet iemand aan een aantal voorwaarden voldoen. Valt iemand onder de bijzondere tandheelkunde dan kan (een deel van) de kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering.