Tarieven

De tandartstarieven worden landelijk vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit en zijn gelijk voor alle praktijken in Nederland.

Vergoedingen

U krijgt onze factuur per post. Deze kunt u zelf bij uw verzekeraar declareren.

Basisverzekering

Onder de basisverzekering vallen:

– Kinderen tot 18 jaar, uitgezonderd orthodontie en kroon- en brugwerk.
– De kaakchirurg

Op de basisverzekering is wettelijk een eigen risico van toepassing

Aanvullende tandarts-verzekering

Overige tandheelkundige behandelingen vallen onder de aanvullende tandartsverzekering, als u die heeft afgesloten.

Regeling bijzondere tandheelkunde

Volwassenen met een lichamelijke, geestelijke of tandheelkundige beperking kunnen in aanmerking komen voor vergoeding via de regeling bijzondere tandheelkunde. Het gaat bijvoorbeeld om behandelingen van aangeboren afwijkingen zoals een hazenlip, of verworven afwijkingen zoals kanker in mond. Daarnaast kunnen mensen met een ernstige handicap (lichamelijk, geestelijk of verstandelijk) soms in aanmerking komen voor vergoedingen op grond van deze regeling.

Kosten Tandtechniek

Een voorziening zoals een kroon, brug of prothese, maken wij in samenwerking met een tandtechnisch laboratorium. Wij werken samen met: Beijn tandtechniek – Rotterdam, Wouters Tandtechniek – Rosmalen en M3 Dental – Vlaardingen. De tandartsen kiezen een van deze laboratoria, afhankelijk van de aard en complexiteit van het werkstuk. Zij bespreken deze keuze met u, en u ontvangt vooraf altijd een begroting.

Betalingsvoorwaarden

Wij hanteren de betalingsvoorwaarden van de beroepsvereniging KNMT.