Suzanne Thissen
Geregistreerd-Mondhygiënist

Sinds 2010 is Suzanne werkzaam als mondhygiënist. Ze heeft de opleiding Mondzorgkunde gevolgd aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Vervolgens heeft ze gewerkt in verschillende praktijken en heeft affiniteit met de parodontologie en implantologie. Suzanne is voorlopig in ieder geval op de woensdag en donderdag werkzaam bij Tandartspraktijk Phoa-Kleinrijk. Verder is ze lid van NVM-mondhygiënisten en staat ze ingeschreven in het Kwaliteitsregister voor Mondhygiënisten (KRM).

ingeschreven in het BIG-register: 49927892779

Terug