Klachtenregeling:

Uw mening telt !   Wij horen graag hoe u uw bezoek aan onze praktijk heeft ervaren. Uw reactie is heel waardevol: daarmee kunnen we onze zorg en service verbeteren. Wilt u uw suggesties of complimenten aan ons doorgeven? Laat het ons weten. Alvast bedankt!

Klacht?

Ondanks de inzet van onze medewerkers kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de behandeling in onze praktijk. U kunt dan een schriftelijke klacht indienen bij uw tandarts. In de meeste gevallen zal een gesprek tussen u en uw tandarts genoeg zijn. Als u behoefte heeft aan een derde, neutrale partij, dan kunt u uw klacht indienen bij de KNMT, de beroepsvereniging waar deze praktijk bij aangesloten is. Een onafhankelijke klachtenfunctionaris zal dan kosteloos tussen u en uw tandarts bemiddelen. Met als doel een oplossing te vinden.

Geschil?

Als u er ondanks de hulp van de klachtenfunctionaris niet uitkomt, kunt u voor €75 een beroep doen op de Geschilleninstantie Mondzorg. Dan wordt uw klacht door een commissie van vijf deskundigen beoordeeld. De geschilleninstantie geeft een bindend oordeel of uw klacht gegrond is en mag indien de klacht gegrond is, een schadevergoeding toekennen.

Meer informatie?

Voor meer informatie over mondzorg, behandelingen en kosten kunt u terecht op allesoverhetgebit.nl. Vragen kunt u stellen aan het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP) 0900 202 5012. Beide geven onafhankelijke informatie en zijn opgericht door onze beroepsorganisatie KNMT.

 —————————————————————————————————————————————

*Tandartsenpraktijk Phoa-Kleinrijk heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan. Wij zijn continue bezig met innovatie op het gebied van tandheelkunde en praktijk hygiëne. Uit een onlangs gehouden patiënttevredenheids-onderzoek blijkt een groot gedeelte van onze patiënten dit erg te waarderen.

   
* Sinds 2013 zijn wij in het bezit van het ISO 9001 certificaat. Tandartspraktijk Phoa-Kleinrijk is continu op zoek naar verbetering! Mocht u daar een bijdrage aan kunnen/willen leveren, middels tips of opbouwende kritiek, meldt u dit dan vooral aan iemand van ons team.
Met enige regelmaat is er een mogelijkheid om aan een klanttevredenheidsonderzoek  mee te doen

 
* De Privacy regels met betrekking tot patiënten gegevens worden opgevolgd.