Auteur archieven: info@webcare4all.nl

Zorgverzekering

Basiszorg Kosten die vallen onder de basiszorg worden over het algemeen volledig vergoed. Dit geldt voor kinderen tot 18 jaar (uitgezonderd kroon- en brugwerk en orthodontie) en volwassenen met een tandheelkundige, geestelijke of lichamelijke beperking. Regeling Bijzondere Tandheelkunde In de basisverzekering is een aparte regeling opgenomen voor iedereen met een bijzondere aangeboren afwijking (zoals een hazenlip) […]